BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW W TRAKCIE PRAC

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem poszukiwania i wydobycia węglowodorów także gazu z łupków. Już na etapie pozyskiwania koncesji na poszukiwanie inwestor musi spełnić precyzyjnie określone kryteria. Dotyczy to przede wszystkim monitorowania pobliskich obszarów objętych szczególnymi formami ochrony fauny, ale również elementów otaczającego terenu, takich jak parki krajobrazowe, rezerwaty czy też pomniki przyrody. Musi również przygotować i przedłożyć ocenę wpływu prac na środowisko naturalne oraz określić sposoby przeciwdziałania ewentualnym zmianom. Inwestor jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego po zakończeniu prac, czy też naprawę lub odszkodowanie za ewentualne szkody. Prace poszukiwawcze są ściśle nadzorowane przez Ministerstwo Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wyższy Urząd Górniczy, władze samorządowe i Państwowy Instytut Geologiczny. Regulacje w tym zakresie zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska.

Każdy etap prac jest skrupulatnie kontrolowany i zabezpieczany. Podczas wierceń poszukiwawczych, do wywierconego otworu pionowego zapuszcza się i cementuje kolumny rur okładzinowych. Proces cementownia polega na zatłoczeniu zaczynu cementowego dla uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej pomiędzy skałami i warstwami wodonośnymi, a rurami okładzinowymi. W efekcie tych prac, mających na celu natychmiastowe uzbrojenie odwiertu, podziemne warstwy wodonośne są całkowicie i trwale odizolowane od odwiertu.  

Również po odwierceniu odcinka poziomego do otworu ponownie zapuszcza się kolumnę rur eksploatacyjnych, którą izoluje się cementem. Z jednego otworu pionowego można wykonać kilka odwiertów poziomych. Ogranicza to naturalnie zasięg wpływu prowadzonych prac na krajobraz. Prowadzone prace perforacyjne i zabiegi szczelinowania są praktycznie nie odczuwalne na poziomie ziemi. Głębokość odwiertu, twardość warstw skalnych i zabezpieczenia eliminują możliwość wystąpienie jakiegokolwiek wstrząsu sejsmicznego. Jak pokazują wyniki badań Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie przeprowadzanych w sierpniu 2011 r. na otworze Łebień LE-2H na Pomorzu zabieg szczelinowania wywołuje dwa razy mniejszy wstrząs niż uderzenie pioruna.

Skład płynu szczelinującego, wykorzystywany do szczelinowania hydraulicznego jest ściśle kontrolowany przez Biuro Inspektora ds. chemicznych na poziome krajowym i Europejską Agencję Chemikaliów na poziomie międzynarodowym. Płyn  do szczelinowania składa się w 95% z wody i w 4,5% procent z piasku. Jedynie 0,5% całości to substancje chemiczne, z których wszystkie są powszechnie stosowane do produkcji artykułów spożywczych, popularnych leków, środków dezynfekujących i środków czystości. Sam zabieg, wykonywany jest na głębokościach poniżej 2,5 tysiąca metrów, w warstwach nieprzepuszczalnych jakimi są skały łupkowe. Po wykonanym zabiegu odzyskuje się od 40 do 60% płynu szczelinującego, co pozwala wykorzystać go ponownie lub zutylizować w sposób kontrolowany, w specjalnie do tego przystosowanych miejscach.

Odwiert na powierzchni jest zabezpieczany głowicą eksploatacyjną, która zapewnia pełną szczelność i bezpieczeństwo pracujących załóg, mieszkańców i środowiska. Wszelkie badania udowadniają również, że generowany podczas prac poziom hałasu nie przekracza dozwolonych prawnie norm, czyli 55 dB w dzień i 45 dB w nocy. Dla porównania, hałas przejeżdżającego pociągu to 95 dB, dzwoniącego telefonu - 60 dB, hałasu miejskiej ulicy 86 dB, a bijącego dzwonu – 89 dB.

Strona główna
Wywiady
Badania
Raporty
Prawdy i mity
Czy wiesz, że
Słownik pojęć
Multimedia
Aktualności
Newsy z Polski
Newsy ze świata
Newsy PGNiG
Newsletter
Strefa wiedzy
Rodzaje gazu i jego wykorzystanie
Gaz z łupków
Gaz z łupków na świecie
Jeśli nie gaz z łupków to co - alternatywy
Łupki w Polsce
Obszary perspektywiczne
Koncesje PGNiG
Pozostali Koncesjonariusze
Współpraca
Aktualny widok na odwiert Lubocino
Korzyści
Dla gminy i jej mieszkańców
Dla Polski
Dla Europy
Bezpieczeństwo
Przepisy prawa/legislacja
Bezpieczeństwo mieszkańców w trakcie prac
Ochrona środowiska
logo PGNiG
KONTAKT     MAPA STRONY     POLITYKA PRYWATNOŚCI    © PGNIG
ODDAJ SWÓJ GŁOS!
Czy jesteś za pozyskiwaniem gazu z łupków?


znak zapytania
video icon
facebook icon

Ta strona używa COOKIES. Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję