DLA EUROPY

Już po kilku latach od rozpoczęcia wydobycia gazu łupkowego efekty mogą być odczuwalne dla całej gospodarki. Funkcjonowanie sektora gazu łupkowego może przynieść wymierne korzyści społeczne i gospodarcze, nie tylko w wymiarze lokalnym czy krajowym, ale także w skali całej Europy.

Gaz łupkowy staje się coraz istotniejszy w dyskusji nad przyszłością energetyki krajów Unii Europejskiej. Obecnie połowa zużywanych w Europie surowców energetycznych pochodzi z importu. Wzrastające zapotrzebowanie oraz rosnące uzależnienie od dostaw z zewnątrz nie jest zgodne z unijną polityką, nastawioną na większe zróżnicowanie dostawców oraz zapewnienie większej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego.

Wydobycie gazu z łupków oznaczać będzie zmniejszenie uzależnienia krajów europejskich od importu tego surowca z Rosji i w konsekwencji zmianę polityki cenowej. Jego wydobycie przyczyni się do dalszej dywersyfikacji dostępnych źródeł energii w Europie. Co istotne, rozwój energetyki opartej na gazie wspiera także europejską politykę ograniczenia emisji CO2.

Poszukiwania, wydobycie, produkcja, transport, dostawy do gazociągów i usługi bezpośrednio związane z wydobyciem będą miały wpływ na stworzenie wielu nowych miejsc pracy dla obywateli Unii Europejskiej. Pośrednio sektor gazu łupkowego wpłynie na łańcuchy dostaw międzybranżowych w całej europejskiej gospodarce – pracownicy i ich rodziny, związane bezpośrednio lub pośrednio z sektorem gazowym, zwiększą swoje wydatki konsumpcyjne (żywność, wypoczynek, samochody, sprzęt elektroniczny, meble, odzież, itp.), co spowoduje wzrost zatrudnienia i produkcji w całej gospodarce.

Wydobycie gazu łupkowego zapewni impuls dla gospodarki nie tylko w postaci wzrostu zatrudnienia i zysków dla przedsiębiorstw, ale również wzrostu PKB i zwiększonych wpływów podatkowych, związanych głównie z przyrostem poziomu aktywności gospodarczej.

Możliwy spadek ceny gazu powinien utrzymać presję na spadek cen energii elektrycznej. Warto zauważyć, że niższa cena tego surowca z pewnością bezpośrednio wpłynie na wzrost atrakcyjności Europy dla azjatyckich czy amerykańskich inwestorów.


Gaz z łupków opłaci się wszystkim

Przeciwnikom gazu łupkowego zależy na uzyskaniu administracyjnego zakazu prac nad jego poszukiwaniami i wydobyciem na terenie UE. Doświadczenie i wnioski z już wykonanych prac poszukiwawczych w Polsce pokazują jednoznacznie, że bezwzględne przestrzeganie prawa oraz reżimu technologicznego zapewnia bezpieczeństwo prac i niweluje ich negatywny wpływ na środowisko.

Korzyści:

Zapewnienie niezależności krajów UE i Polski. Stale rośnie zależność UE od importu gazu spoza Unii. W 2009 roku było to aż 62% gazu. Jeżeli nie zmieni się obecnego trendu, to w roku 2035 będzie to już 84%. Według prognoz IEA produkcja własna UE do 2030 r. spadnie z obecnego poziomu ok. 200 mld m3/rok do ok. 100 mld m3/rok. W tym samym czasie zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie rosło średnio o 0,4% rocznie i w 2035 roku wyniesie 598 mld m3. Polska gospodarka zużywa ok. 14,5 mld m3 gazu rocznie, z czego jedynie 30% pochodzi z krajowych źródeł. Nasze zapasy wystarczą na ok. 20 lat (przy obecnym poziomie zużycia).

Głównymi dostawcami gazu dla Wspólnoty (dane za rok 2011) są: Rosja (116,94 mld m3), Norwegia (94,93 mld m3), Holandia (49,8 mld m3), Algieria (45,6 mld m3), Katar (42,77 mld m3).

Zatrzymanie środków finansowych w krajach UE. Kraje UE zużywają ok. 460 mld m3 gazu ziemnego rocznie (15,6% całego zużycia światowego  - dane za rok 2009) wydając na zakup ok. 130 mld USD. Środki te zamiast dla gospodarek krajów UE „pracują” na rzecz gospodarek krajów eksportujących.

Zmniejszenie kosztów polityki klimatycznej. Realizacja ambitnych celów środowiskowych UE powoduje wzrost kosztów ponoszonych przez przemysł i gospodarstwa domowe na zakup energii. Wiąże się to zarówno z rozbudowanymi systemami dotacji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, jak i kosztami opłat za zanieczyszczenia wnoszonymi przez wytwórców energii stosujących np. węgiel.  Koszty te, w dobie trwających perturbacji gospodarczych nie mogą być dzisiaj pomijane przez rządzących w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków rozwoju sektora energetycznego.

Zapewnienie konkurencyjności kosztowej gospodarek krajów UE. Kraje UE odpowiedzialne są jedynie za ok. 13% światowej emisji Co2. W czasie gdy UE stara się zmniejszyć emisje gazów, gospodarki np. USA, Chin, Rosji i Brazylii emitują coraz więcej zanieczyszczeń. Walcząc o silną pozycję w globalnym wyścigu, nie przywiązują niestety tak dużej uwagi, jak my do kosztów środowiskowych. Spalanie gazu powoduje najniższą emisję CO2 ze wszystkich paliw kopalnych (ponad 50% mniej niż węgiel). Gaz z łupków pozyskiwany w atrakcyjnej cenie i obciążony najmniejszymi kosztami emisji może znacząco zmniejszyć koszty wytworzenia energii.  Zredukuje to  rosnące dysproporcje kosztowe i zapewni konkurencyjność kosztową krajów UE.

Rozwój gospodarczy. Wydobycie gazu z łupków oznacza więcej kapitału, który pozostanie w krajach UE co wpłynie pozytywnie na stymulację gospodarek tych krajów, a tym samym całej Unii Europejskiej. Dostęp do stabilnego oraz przewidywalnego i atrakcyjnego cenowo źródła energii obniży koszty jej wytwarzania przyciągnie inwestorów i zapewni rozwój przemysłu wytwórczego szczególnie tych gałęzi, które cechują się największą energochłonnością. Bazując na analizach wykonanych przez Instytut Kościuszki wydobycie gazu łupkowego może stworzyć 180 tys. nowych miejsc pracy tylko w Polsce. Wydobycie gazu z łupków przyczyni się także do wzrostu wpływów finansowych. Tylko w Polsce dodatkowe dochody budżetowe Państwa i gmin mogą osiągnąć w latach 2019-2025 nawet 90 mld złotych (raport CASE). Oznacza to dodatkowe środki na inwestycje i poprawę życia także lokalnych społeczności.

Wsparcie rozwoju projektów budowy OZE. Elektrownie gazowe odgrywają szczególnie ważną rolę w każdym systemie energetycznym, w którym pojawia się energia z odnawialnych źródeł energii. Dotychczas nie znaleziono ekonomicznie opłacalnej technologii magazynowania olbrzymich ilości energii. Praktycznie wszystkie popularne odnawialne źródła energii cechuje nieprzewidywalność. Każdy system energetyczny wymaga stabilnych dostaw. Żeby mógł funkcjonować także w czasie, gdy nie wieje wiatr lub nie świeci słońca konieczne jest istnienie elektrowni zastępujących OZE. Łatwych w uruchamianiu i zatrzymywaniu, gdy znów pojawi się słońce lub wiatr. Optymalne ze względów kosztowych są elektrownie opalane gazem.

Już po kilku latach od rozpoczęcia wydobycia gazu łupkowego efekty mogą być odczuwalne dla całej gospodarki. Funkcjonowanie sektora gazu łupkowego może przynieść wymierne korzyści społeczne i gospodarcze, nie tylko w wymiarze lokalnym czy krajowym, ale także w skali całej Europy.

Gaz łupkowy staje się coraz istotniejszy w dyskusji nad przyszłością energetyki krajów Unii Europejskiej. Obecnie połowa zużywanych w Europie surowców energetycznych pochodzi z importu. Wzrastające zapotrzebowanie oraz rosnące uzależnienie od dostaw z zewnątrz nie jest zgodne z unijną polityką, nastawioną na większe zróżnicowanie dostawców oraz zapewnienie większej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego.

Wydobycie gazu z łupków oznaczać będzie zmniejszenie uzależnienia krajów europejskich od importu tego surowca z Rosji i w konsekwencji zmianę polityki cenowej. Jego wydobycie przyczyni się do dalszej dywersyfikacji dostępnych źródeł energii w Europie. Co istotne, rozwój energetyki opartej na gazie wspiera także europejską politykę ograniczenia emisji CO2.

Poszukiwania, wydobycie, produkcja, transport, dostawy do gazociągów i usługi bezpośrednio związane z wydobyciem będą miały wpływ na stworzenie wielu nowych miejsc pracy dla obywateli Unii Europejskiej. Pośrednio sektor gazu łupkowego wpłynie na łańcuchy dostaw międzybranżowych w całej europejskiej gospodarce – pracownicy i ich rodziny, związane bezpośrednio lub pośrednio z sektorem gazowym, zwiększą swoje wydatki konsumpcyjne (żywność, wypoczynek, samochody, sprzęt elektroniczny, meble, odzież, itp.), co spowoduje wzrost zatrudnienia i produkcji w całej gospodarce.

Wydobycie gazu łupkowego zapewni impuls dla gospodarki nie tylko w postaci wzrostu zatrudnienia i zysków dla przedsiębiorstw, ale również wzrostu PKB i zwiększonych wpływów podatkowych, związanych głównie z przyrostem poziomu aktywności gospodarczej.

Możliwy spadek ceny gazu powinien utrzymać presję na spadek cen energii elektrycznej. Warto zauważyć, że niższa cena tego surowca z pewnością bezpośrednio wpłynie na wzrost atrakcyjności Europy dla azjatyckich czy amerykańskich inwestorów.

Strona główna
Wywiady
Badania
Raporty
Prawdy i mity
Czy wiesz, że
Słownik pojęć
Multimedia
Aktualności
Newsy z Polski
Newsy ze świata
Newsy PGNiG
Newsletter
Strefa wiedzy
Rodzaje gazu i jego wykorzystanie
Gaz z łupków
Gaz z łupków na świecie
Jeśli nie gaz z łupków to co - alternatywy
Łupki w Polsce
Obszary perspektywiczne
Koncesje PGNiG
Pozostali Koncesjonariusze
Współpraca
Aktualny widok na odwiert Lubocino
Korzyści
Dla gminy i jej mieszkańców
Dla Polski
Dla Europy
Bezpieczeństwo
Przepisy prawa/legislacja
Bezpieczeństwo mieszkańców w trakcie prac
Ochrona środowiska
logo PGNiG
KONTAKT     MAPA STRONY     POLITYKA PRYWATNOŚCI    © PGNIG
ODDAJ SWÓJ GŁOS!
Czy jesteś za pozyskiwaniem gazu z łupków?


znak zapytania
video icon
facebook icon

Ta strona używa COOKIES. Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję