SŁOWNIK POJĘĆ

obrazek Gaz z łupków (shale gas) - gaz ziemny, potocznie nazywany gazem łupkowym, pozyskiwany ze skał łupkowych, charakteryzujących się wysoką zawartością materii organicznej oraz niskimi wartościami porowatości i przepuszczalności. Pierwsze próby wydobycia gazu z łupków podejmowano już w XIX wieku. W 2011 roku globalny rynek gazu łupkowego był wart 27 miliardów dolarów. Gaz z łupków nie różni się składem od gazu konwencjonalnego.
obrazek Łupek - drobnoziarnista skała osadowa o charakterystycznej teksturze łupkowej, o zróżnicowanym składzie mineralnym, najczęściej zawierająca przewagę minerałów ilastych, ale również kwarc, skalenie, węglany oraz materię organiczną. Może zawierać domieszki frakcji mułowej bądź piaszczystej, dlatego nazwę należy opatrywać odpowiednim przymiotnikiem (np. łupek ilasty, łupek piaszczysty, łupek ilasto-mułowcowy). W łupkach bogatych w materię organiczną przy sprzyjających warunkach powstał gaz ziemny. Na terenie polski gazonośne skały łupkowe występują na głębokości 2,5km i głębiej.
obrazek Odwiert - ukończony otwór wiertniczy, wykonany w górotworze dla celów badawczych, poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eksploatacyjnych. Wiercenie otworu odbywa się na podstawie Planu Ruchu zatwierdzonego przez Okręgowy Urząd Górniczy. Wszystkie prowadzone prace musza być zgodne z polskim prawem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Konstrukcja otworu musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa określone w przepisach prawnych. Z tego powodu w odwiercie znajduje się kilka kolumn rur cementowanych dla uzyskania szczelności, rury ujęte są w więźbie na której znajduje się głowica eksploatacyjna.
obrazek Paliwo gazowe - mieszanina wieloskładnikowa gazów palnych i niepalnych, pochodzenia naturalnego lub sztucznego, dopuszczona do wykorzystania w celu wytwarzania energii w gospodarstwach domowych, gospodarce komunalnej, przemyśle i transporcie.
obrazek Szczelinowanie hydrauliczne (hydroszczelinowanie, kruszenie hydrauliczne) - proces wytwarzania szczelin w strukturach skalnych za pomocą specjalnie przygotowanego płynu szczelinującego, który jest mieszanką wody z piaskiem (99,5%) i dodatków chemicznych (0,5%). Jedna z metod stymulacji odwiertu, wykorzystywana do pozyskiwania gazu ziemnego z łupków.
Strona główna
Wywiady
Badania
Raporty
Prawdy i mity
Czy wiesz, że
Słownik pojęć
Multimedia
Aktualności
Newsy z Polski
Newsy ze świata
Newsy PGNiG
Newsletter
Strefa wiedzy
Rodzaje gazu i jego wykorzystanie
Gaz z łupków
Gaz z łupków na świecie
Jeśli nie gaz z łupków to co - alternatywy
Łupki w Polsce
Obszary perspektywiczne
Koncesje PGNiG
Pozostali Koncesjonariusze
Współpraca
Aktualny widok na odwiert Lubocino
Korzyści
Dla gminy i jej mieszkańców
Dla Polski
Dla Europy
Bezpieczeństwo
Przepisy prawa/legislacja
Bezpieczeństwo mieszkańców w trakcie prac
Ochrona środowiska
logo PGNiG
KONTAKT     MAPA STRONY     POLITYKA PRYWATNOŚCI    © PGNIG
ODDAJ SWÓJ GŁOS!
Czy jesteś za pozyskiwaniem gazu z łupków?


znak zapytania
video icon
facebook icon

Ta strona używa COOKIES. Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję